“İnsan Hakkı olarak Çevre: Savunuculuk ve Hak Temelli Yaklaşımlar Eğitimi”

Bireylerin temel haklarından olan “çevre hakkı ve sağlıklı çevrede yaşam konularında” faaliyet gösteren farklı illerdeki STK’ların ve bireylerin, gerçekleştirecekleri çalışmalarda sahip oldukları bu hakların farkında olmaları, kapasitelerini geliştirmeleri ve kendi hedef kitlelerine de… Okumaya devam et