Yassıada ve Sivriada Nazım İmar Planı Revizyonu Çalıştayı

Adalar İlçesi sınırları içinde yer alan, Yassıada ve Sivriada’yı konu edinen doğal ve tarihi sit statüsü değişiklikleri ile 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar… Okumaya devam et