Kent Ağaçların Değerleri ve Koruma Önem Düzeylerinin Saptanması Semineri

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi 10 Ocak 2015 Cumartesi günü “Olgun Ağaçların Taşınması (Transplantasyonu) Teknikleri, Kent Ağaçların Değerleri ve Koruma Önem Düzeylerinin Saptanması” hakkında bir semineri düzenleyecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleşecek etkinliğin çağrı metni ve ücretsiz kayıt hakkında bilgi ise;

Kent Ağaçların Değerleri ve Koruma Önem Düzeylerinin Saptanması Semineri

Günümüzde ağaç yetiştirme tekniği ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak büyük ağaçların nakli de mümkün hale gelmiş ve ağaç transplantasyon uygulamaları gelişmiş ülke kentlerinde giderek yaygınlaşan bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu da özellikle çevre ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. Zira ağaç transplantasyonu sayesinde çok kısa süre içinde büyük bitkilerle kaplı yeşil alanlar tesis edilebilmekte, böylece uzun yıllar bekleme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

İstanbul gibi büyük şehirlerdeki şehir bölge planlama çalışmaları ve kentsel dönüşüm projeleriyle kent içinde yeşil alanları kaybetmemek adına uzman kişiler tarafından büyük ağaçların taşınması konusu da giderek önemli ve gerekli bir şehir çalışması haline gelmiştir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubemiz tarafından bu konunun önemine dikkat çekmek, konunun uzmanlarına ve ilgili kişilere bilgilendirme yapmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Dirik’in anlatacağı” Olgun Ağaçların Taşınması (Transplantasyonu) Teknikleri, Kent Ağaçların Değerleri ve Koruma Önem Düzeylerinin Saptanması Semineri” düzenlenecektir.

Tarih: 10 Ocak 2015 Cumartesi

Saat: 10:00-13:00

Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampusu 127 No`lu Salon 

Kayıt: *Seminer ücretsiz olup 0 216 345 04 56 numaralı telefondan kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Katılamazsanız bile paylaşacağınız her etkinliğin birilerinin yaşantısını değiştirebileceğini unutmayın!