5. Yeşil Ekonomi Konferansı’na Davetlisiniz!

Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Yeşil Düşünce Derneği’nin birlikte düzenlediği, 5. Yeşil Ekonomi Konferansı’nda enerji sektöründeki şeyl gazı fenomenini sosyal boyutlarıyla birlikte tartışmak için  “Şeyl (Kaya) Gazı” konulu konferansı; 9 Kasım 2014 Pazar tarihinde gerçekleşecek. Etkinliğin çağrı metni ise;

Paylaşıma hazırlayan: Evin Ezgi Orhan

5. Yeşil Ekonomi Konferansı’na Davetlisiniz!

Elimizdeki tüm fosil yakıt kaynaklarının tükenmesini beklersek küresel iklim değişikliğini durdurmak mümkün olmayacak. Dünyanın ortalama sıcaklığındaki artışı iki derecede sınırlamak istiyorsak, 2050’ye kadar mevcut kömür, petrol ve doğalgaz rezervlerinin dörtte birinden fazlasını tüketmemeliyiz. Buna rağmen enerji sektörü yeni bir fosil yakıtın, şeyl gazının, gelişini kutluyor.

Beşinci Yeşil Ekonomi Konferansı’nda enerji sektöründeki şeyl gazı fenomenini sosyal boyutlarıyla birlikte tartışmaya açıyoruz. Şeyl gazının diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştıracak, tarıma, iklime ve doğaya etkisini ele alacağız. Türkiye’de yeterli şeyl gazı var mı, ekonomik mi, çıkarılması halinde çevreye ve özellikle de su kaynaklarına etkisi ne olacak? Tüm bu soruların yanıtlarını uzmanlar eşliğinde tartışacağız.

Şeyl gazı konusunu daha iyi anlamak ve tartışmalara katkıda bulunmak isteyen herkesi Yeşil Düşünce Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Yeşil Ekonomi konferansını izlemeye davet ediyoruz.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Konferansa ilişkin Özgür Gürbüz ile yapılan röportajı dinlemek için tıklayınız.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve etkinlik programı için tıklayınız.

Katılamazsanız bile paylaşacağınız her etkinliğin birilerinin yaşantısını değiştirebileceğini unutmayın!