Hasankeyf Dayanışma Kampı, #BarajaRock

Ilısu Barajı‘nın sular altında bırakacağı Hasankeyf‘in ve Dicle Vadisi’nde yer alan pek çok kültür-doğa mirasının, buralarda yaşayan halkların, diğer canlıların ve gelecek nesillerin sesi olmak amacıyla Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi 19- 21 Eylül 2014 tarihleri arasında kamp gerçekleştirecek. Dicle Nehri’nin sesinin Rock müziğiyle harmanlayacağı #BarajaRock’ın çağrı metni ise;

Hasankeyf Dayanışma Kampı, #BarajaRock

Hasankeyf Dayanışma Kampı Çağrısı

Hasankeyf’te 19 – 21 Eylül 2014 tarihleri arasında Hasankeyf’le Dayanışma Kampı düzenliyoruz. Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi olarak bizim yüklendiğimiz en temel görev, gerçekleştirildiği takdirde Ilısu barajının sular altında bırakacağı Hasankeyf’in ve Dicle Vadisinde yer alan adı Hasankeyf kadar tanınmayan daha pek çok kültür-doğa mirasının, buralarda yaşayan halkların, diğer canlıların ve gelecek nesillerin sesi olmaktır. 19- 21 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz kampın esas amacı ise bu sesi yükselterek hem daha çok sayıda insana hem de daha farklı kesimlere ulaştırmaktır. Biliyorsunuz ki, Ilısu barajının yapımı, şimdiye kadar bu topraklarda emsali görülmemiş bir başarıyla, merkezi hükümetin var gücüyle karşı çıkmasına rağmen ilki 2001’de ve ikincisi de 2009’da olmak üzere iki kez durduruldu. Uluslararası ölçekte kazanılan bu emsalsiz başarının ülke çapında da yakalanması ve diğer bölge halklarına da umut olması amacıyla bu topraklarda yaşayan ve Ilısu barajı benzeri “Yıkım Projeleri”ne hayır diyen tüm bireylerin ve halkların bir araya gelmesi ve bu birleşmeden doğacak kolektif bilginin güce dönüşmesi amaçlanmaktadır.

Biz, gittikçe yükselen bir sesle şunun altını çizmekteyiz. Genelde doğal kaynak özelde su yönetiminin yarattığı sorunların temelinde yatan doğayı ve onun bileşeni olan toplumu hiçleyen; yaşam kaynaklarını ekonomik kaynaklara çevirmeye ayarlı; kar etmek dışında bir amaç gütmeyen; bu amaca ulaşmada etik sınır tanımayan; gelecek nesillerden ödünç aldığımız yaşam kaynaklarını, sanki onların sahibiymiş gibi davranarak o kaynaklardan beslenerek oluşmuş halkları kandırarak ya da umutsuzluk yaratarak çalan, satan ve kiralayan; bu sosyal-ekolojik yıkımı kalkınma ve gelişme maskesi altında meşrulaştıran ve yayan; bu gidişata karşı olan tüm sesleri en ağır ve haksız biçimlerde suçlayan, karalayan ve cezalandıran yönetim anlayışı artık değişmelidir. Bu nedenle, kampımızın bir amacı da gelişimden çok gerileyişe, kalkınmadan çok çöküşe ve üretmeden çok yok edişe neden olan bu yönetim yaklaşımını sorgulandığı, adil ve üretmeye odaklı bir yönetimin birlikte tekrar tanımlandığı bir sosyal müzakere platformu oluşturmaktır.

Hem bu kampla hem de girişimimizin genel duruşu ile hedeflediğimiz kitle tek kelimeyle “herkes”tir. Yani doğa ve insan severi ile sevmeye yönelmiş; genci, orta yaşlısı ve “ruhu genç adı yaşlısı ile her yaştan, her cinsel kimlikten, her millet ve halktan tüm bireyler, topluluklar, organizasyon ve kurumlar kampımızın ve bu kamptan doğacak yeni bir duruşun bileşenlerini oluştursunlar istiyoruz. Çünkü biz bunun bir “yaşatmak ya da yok etmek” kararı olduğuna ve dolayısıyla kategoriler üstü bir dev kitleyi ilgilendirdiğine inanıyoruz.

Dicle Nehrinin sesini Rock müziğiyle harmanlayacağız. Rock müziğinin direniş ruhunu Hasankeyf’e sahip çıkmaya çeviriyoruz. Hep beraber evrene gücünü paylaşımdan, dayanışmadan, direnişten alan büyük bir titreşim yayacağız. Sen de bizden biriysen ve Baraja karşı ROCK diyorsan seni de aramıza bekliyoruz.

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi

Hasankeyf Dayanışma Kampı Başvuru Formu

Kaynak

Etkinliği facebook üzerinden takip etmek için tıklayınız.

Katılamazsanız bile paylaşacağınız her etkinliğin, birilerinin yaşantısını değiştirebileceğini unutmayın!