Vegan ve Vejetaryenler Derneği’ni #DuydunuzMu?

Çevre mücadelesinin farklı alanlarında çalışmalar yürüten oluşumlar, çözüme giden yolda bizlere güzel örnekler teşkil etmekte. Bunlardan biri de  “Vegan ve Vejetaryenler Derneği”. Dostumuz Filiz İnceoğlu, derneğin yapmış olduğu değerli çalışmalardan bizlere bahsetti. Biz de bunları bizim için kaleme alır mısın dedik ve şimdi bu çalışmalara yakından bakalım isterseniz:

Vegan ve Vejetaryenler Derneği’ni #DuydunuzMu?

Gezegeni,  insan merkezli bir bakış açısıyla şekillendiren, sömüren ve yok eden insanoğlunun, doğa üzerindeki tahakkümünün son bulması, bu bakış açısının değiştirilmesi ve kendi haklarını savunamayan, eşit yaşam hakkı elinden alınmış, tüm hakları gasp edilmiş hayvan haklarının savunulması ile mümkündür. Bu bağlamda türler arası eşitsizliğin giderilmesi öncelikli amacımızdır. Hayvanların ve dolayısıyla doğanın doğal düzenini bozan, yalnızca insan türüdür. Öncelikli olarak doğayı ve hayvanları insan sömürüsünden uzak tutmak, türlerin ve ekolojik döngünün devamı için  -sömürünün devam ettiği süreçte- doğadan yana müdahil olmak ve tüm canlılarının yaşam koşullarını iyileştirmek durumundayız. Aslolan ve amaçlanan şudur ki; doğal hayatın devamı, hayvanlar için insansız bir yaşam alanı ile mümkündür.

Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD), temeli hayvan refahı ve özgürlüğüne dayanan yönüyle; hayvan esaretine son verilmesi, bu süreçte hayvanların maruz kaldığı vahşet, işkence ve kötü muamelelerin ortadan kaldırılması için gerekli her türlü girişimde bulunulması, kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilerek tür ve sınıf gözetmeksizin tüm canlılara eşit yaşam hakkı tanınması; türcülüğün ortadan kaldırılması, Türkiye’de yaşayan tüm vegan ve vejetaryenlerin (veganlar, laktolar, ovolar ve ovo-laktolar) sosyal anlamda tek çatı altında toplanması, genel anlamda veganlık ve vejetaryenlik bilincinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verilmesi, bu yaşam tarzını seçen ve seçmek isteyen insanların sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için gerekli tedbirlerin alınması, sıkıntılara çözüm geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği doğa için, doğal olan için, sürdürülebilirlik için, türler arası eşitsizliği ortadan kaldırmak için çalışmaktadır.

Derneğimiz:

Uluslararası Vejetaryenler Birliği (International Vegetarian Union) tam üyesi ve Türkiye temsilcisi, TMSL

Avrupa Vejetaryen Birliği ( Europan Vegetarian Union) tam üyesi ve Türkiye temsilcisi,

Uluslararası Hayvan Hakları ve Vejetaryenlik Haber Ajansı (The European Vegetarian and Animals News Alliance) Türkiye temsilcisi ve ülke muhabiri,

Uluslararası Vejetaryen/Vegan ürün etiketi V-Label’ın Türkiye temsilcisi / lisansörü,

AB Vejetaryen/Vegan birlikleriyle, Vejetaryenliği/Veganlığı Geliştirme, Yayma-Uluslararası bilgi paylaşımı AB Hayat Boyu Öğrenme Programı, Türkiye Proje Ortağıdır.

Vegan ve Vejetaryenler Derneği’ni

Facebook üzerinden

Twitter üzerinden

Web sayfaları üzerinden takip edebilirsiniz.