Kuzey Ormanları Savunması Marmara Bölge Forumu

Kuzey Ormanları Savunması, 27 Nisan 2014 Pazar günü, İstanbul’a ve Marmara Bölgesi’ne yaşam kaynağı olan ekosistemini savunmaya çalışan pek çok dernek, platform, topluluk ve kişinin de katılacağı bir forum düzenliyor. Ve şöyle söylüyor: amacımız elimizdeki imkânları ve edindiğimiz tecrübeleri paylaşmak, Kuzey Ormanları Savunması Marmara Bölge Koordinasyonunu ve ortak etkinliklerini oluşturmaktır. Etkinliğin çağrı metni ise;

Kuzey Ormanları Savunması Marmara Bölge Forumu

Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan ormanlar, batıda Bulgaristan içlerine doğuda Ağva’ya kadar Karadeniz kıyısı boyunca uzanan dünyanın eşsiz ekosistemlerinden birini oluşturur. Kuzeyden gelen hava akımlarını doğal bir filtre gibi süzerek Marmara bölgesine adeta nefes aldıran bu ormanlar, ayrıca bölgede yeraltı ve yerüstü su hareketlerini düzenleyen havza sisteminin en önemli parçalarından biridir. Kuzey Ormanları sayısız türde endemik bitki ve canlı türünün yuvası, Avrupa’nın en uzun kuş göç yolu üzerinde kanat çırpan milyonlarca kuşun konaklama merkezidir. İnsan yaşamı açısından bakıldığında ise Kuzey Ormanları, içinde ve civarında yer alan insan yerleşimlerinin havasını, suyunu ve gıdasını sağlayan tek yaşam kaynağıdır.

Tüm bunlar, Kuzey Ormanları’nın bölge ve ülke için hayati önemde olduğunu açıklıkla ortaya koymasına rağmen siyasal iktidar bu gerçeğin tam tersi yönde hareket etmekte, kırsal ve kentsel alanda yürüttüğü neoliberal kentleşme, sanayi, enerji, turizm, su, gıda ve tarım politikalarıyla Kuzey Ormanları’nı bir yokoluşun eşiğine getirmektedir. Sermaye hareketlerinin giderek büyüdüğü ve etkisini arttırdığı son 30 yılda özellikle İstanbul kent mekanı çevresinde sürdürülen inşaat ve sanayi faaliyetleri, Kuzey Ormanları’nı çeperlerinden ve içinden oymuş, tahrip etmiştir. Bugüne gelindiğinde ise; kuzeyde kurulan yeni kentsel alanlar, üçüncü köprü, üçüncü havalimanı ve kanal İstanbul gibi mega projeler başta olmak üzere; devleşen inşaat sektörünün ihtiyaçları için açılan yüzlerce taş ve kum ocağı, zaten ciddi yaralar almış bir ekosistemi tamamıyla yok olma tehdidiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Diğer yandan bölge halkı tehditler karşısında; İğneada’da, Saray’da, Çekmeköy’de, Çatalca’da, Kuzey İstanbul köylerinde, Polonezköy’de, Ağva’da, Sapanca’da, Kocaeli’de, Bursa’da, Yalova’da, Ballıkayalar’da, Kuzey Ormanları’nda ve adını sayamadığımız daha pek çok yerde doğayı ve yaşamı savunmak için örgütlenmekte, direnişe geçmektedir. Haziran direnişi sonrasında kurulan Kuzey Ormanları Savunması; düzenlediği onlarca eylem, etkinlik ve çalışmayla başta mega projeler olmak üzere neoliberal dönüşüm politikalarına karşı meşru, demokratik ve kitlesel bir mücadele vermekte; “kalkınma”, “gelişme”, “büyüme” gibi söylemler üzerinden siyasal iktidarın doğayı katlederken sağlamaya çalıştığı meşruiyeti sarsmaya, yağmaya ve talana karşı bir halk direnişini örgütlemeye çalışmaktadır. Savunma kısa süre içerisinde gelişmiş ve 22 Aralık 2013’te Kadıköy’de on binlerce doğa ve yaşam savunucusu İstanbullu’nun katıldığı İstanbul Kent Mitingi’nin üç ana düzenleyicisinden biri olmuştur.

Kuzey Ormanları’nın pek çok noktasında doğasını savunmak için direnişe geçen halk, yerelde hızla örgütlerini kurmakta ve pek çok yerde saldırıları durdurmayı başarmaktadır. En son Çatalca ve Saray’a bağlı iki köyümüzün yanıbaşında kurulması planlanan taş ve kuvarsit ocağı halkın çabaları ile durdurulmuş, doğal alanların ve on binlerce ağacın katledilmesi şimdilik engellenebilmiştir. Neoliberal sistemin, kendisini yenilemek ve içinde bulunduğu krizi aşmak için doğal, kırsal ve kentsel alanları metalaştırmasını ve talan etmesini engellemek kolay olmadığı gibi imkânsız da değildir.

Tarih: 27 Nisan 2014 Pazar, 11:00-17:00

Yer: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Dış Karakol Binası, Beşiktaş

Etkinliği facebook üzerinden takip etmek için tıklayınız.