Yerel Yönetimler ve Çevre Çalıştayı

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 20 Mart 2014 Perşembe günü “Yerel Yönetimler ve Çevre Çalıştayı” düzenliyor. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Karaköy Hizmet Binası’nda gerçekleşecek olan etkinliğin çağrı metni;

Yerel Yönetimler ve Çevre Çalıştayı

Çalıştayın hedefi, yerel yönetimlerde çevre hizmetleri konusunda çalışan tüm birimleri bir araya getirerek uluslar arası ölçekteki uygulamalarla Türkiye‘deki uygulamaları karşılaştırmak, çevre hizmetleri konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili iyileştirici öneriler sunmak, çözüm önerilerini tartışmak ve ortak akılla yerel yönetimlerde uygulanan çevre hizmetlerinin daha iyi sunulması için çözümler bulup katkı sunmaktır.

Çalıştayın kapsamı, kentten kaynaklanan çevre kirliliğini yönetirken sunulan çevre hizmetlerini; kent ve çevre, atık yönetimi ve çevre hizmetleri konusunda yeni yaklaşımlar başlıkları altında değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Ayrıca Forum kısmında, sunulan öneriler ve verilmesi istenen hizmetler görüşülüp, yerel yönetimlerde daha iyi çevre hizmetlerinin sunulabilmesi için tartışma platformu tesis edilecektir.

Çalıştayımıza tüm üyelerimiz ve dostlarımız davetlidir. Katılımınızı bekleriz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Yerel Yönetimler ve Çevre Çalıştayı 2014  Programı

20 Mart  2014  Perşembe

9.45 Kayıt
10.00 Açılış Konuşması
10.00 -11.30  I. Oturum: Kent ve Çevre
Kolaylaştırıcı: Ahmet KAHRAMAN- TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube
S.Cengiz İLETEN– İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
“Su Kalitesinde Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Hedeflenen Prosesler”
Anıl PIR – Bakırköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü “Çevresel Gürültü Denetimleri Ve İdari Uygulamalar”
Muhammet DOĞAN  – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü

” İstanbul Hava Kalitesi Çalışmaları”

A. Şule SÜMER– Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
” Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Çabaları “
11.30 – 11.45 Çay Kahve Arası
11.45- 12.45  II. Oturum: Atık Yönetimi
Kolaylaştırıcı:  Ali Osman ASILSOY – TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube
Kutay ERTUL – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)

“Yetkilendirilmiş KuruluşOlarak Ambalaj Atıkları Yönetimi Faaliyetlerinde Karşılaşılan Sorunlar”

Bekir TOMBUL  – İSTAÇ A.Ş.
” Tehlikeli Atık Yönetimi”
Elif KARA -Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)

” Atık Pillerin Yönetimi

12.45 – 13.45 Öğlen Yemeği Arası
13.14-14.45  III. Çevre Hizmetleri Konusunda Yeni Yaklaşımlar
Kolaylaştırıcı:  Meryem KAYAN  – TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube
Zeynep ÇİTACI – Tuzla  Belediyesi Temizlik İşleri  Müdürlüğü

” Tuzla İlçesi Çevre Risk Analizi ve Çevresel Yükümlüklerin Tanımlanması”

Onur TAŞKINOĞLU – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü

” Gürültü ve Gürültü Haritalama “

Eren YILDIZ GEYHAN-Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Kurumsal Ölçekli Seragazı Envanter Çalışması

14.45-15.00 Çay Kahve Arası
15.00-16.30 FORUM

Yer: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Karaköy Hizmet Binası

Adres: Kemankeş Mah. Mumhane Cad. No:21 Karaköy Beyoğlu – İstanbul

Saat: 10: 00 – 16: 30

Kaynak: www.cmo.org.tr