Çılgın Projeler Konferansı Videoları Yayınlandı #DuydunuzMu?

26-27 Ekim 2013 tarihinde “Çılgın Projeler Konferansı”çeşitli inisiyatifler, sivil toplum kuruluşları, akademiden onlarca konuşmacıyı yan yana getirdi. Gerçekleşen etkinliğe katılamayanlar için sevindirici bir haberimiz var! Etkinliğin videoları yayınlandı.

Çılgın Projeler Konferansı Videoları Yayınlandı #DuydunuzMu?

Konferansta; gereksiz ve empoze edilmiş projelere karşı mücadelenin nasıl güçlendirilebileceği ve ekolojik, toplumsal, ekonomik bağlamda sürdürülebilir alternatifler hakkında görüşler paylaşıldı. Konferansın açılış konuşması:

Konferansta yapılan sunumlar 3 başlıkta toplanabilir: Öncelikle, Balkan ülkelerinden gelen konuşmacılar kendi ülkelerinde yapılan mega projelere ve bu projelere karşı sürdürdükleri mücadelelere dair bilgi verdiler. Konferansın ikinci kısmı, Türkiye’deki mega projelere odaklandı ve alternatif kalkınma stratejileri tartışıldı. Üçüncü kısmındaysa, bu projeleri durdurmanın muhtemel yolları üzerine odaklandı.

Konferanstaki diğer konuşmalar için tıklayınız.