Gıda Güvencesi Alanında En iyi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları

31 Ocak 2014 Cuma günü Akdeniz İleri Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ve Ege Üniversitesi işbirliği ile “Gıda Güvencesi Alanında En iyi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları” konulu bir toplantı gerçekleşecek. Etkinliğin çağrı metni ise:

Gıda Güvencesi Alanında En iyi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları

Expo 2015 kapsamında Milano Üniversitesi, Bari’deki Akdeniz İleri Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ve Ege Üniversitesi işbirliği ile dünyada herkesin sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya erişiminin sağlanması gereğinden yola çıkılarak, “Bilgiyi Beslemek” (Feeding Knowledge) temalı bir çalışma yürütülmektedir. Çalışma, ülkemizde olduğu gibi diğer birçok Akdeniz ülkesinde de “Gıda Güvencesi” ana teması altında ilgili konularda yürütülmüş ve sonuçlandırılmış araştırmaların toplanması, araştırıcı ağının oluşturulması ve araştırmalar ile araştırma sonuçlarına erişebilirliğin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 31 Ocak 2014 tarihinde Ege Üniversitesi Kampusu’nda Ziraat Fakültesi Feyzi Önder Konferans Salonu’nda 0ç:30-14:00 arasında, yapılanların anlatılması ve paydaş/araştırma ağının genişletilmesi amacıyla “Gıda Güvencesi Alanında En iyi Sürdürebilir Kalkınma Uygulamaları” (Best Sustainable Development Practices on Food Security) konusunda bir toplantı yapılacaktır.

Konunun ilgililere duyurulması ve katılımın sağlanması için gereğini bilgilerinize rica ederim.

Feedıng Knowledge Programme

Awareness event and promotion of the International call ” Best Sustainable Development Practices for food security”-EXPO Milano 2015

31 J a n u a r y 2014

İzmir (Turkey)

Ege University Faculty of Agriculture Feyzi Onder Conference Hall

Agenda

09: 00 – 09.30: Registration of participants

09.45 – 10.00: Opening and welcoming: briefing about Ege University – Feeding Knowledge Program collaboration.

(Prof. Dr Candeger Yılmaz- Ege University Rector)

10.00.-10.15: Introduction by CIHEAM-IAMB

(Dr Biagio Di Terlizzi- PMFeeding Knowledge Programme CIHEAM-IAMB)

10.15 – 10.30: Food Security and Agricultural Researches in Turkey

(Associate Prof. Masum Burak, General Directorate of Agricultural Research and Policy

Development in the Ministry of Food, Agriculture and Livestock)

10.30: Coffee break

10.45 – 11:30: Presentation of Feeding Knowledge Programme

(Dr Biagio Di Terlizzi – PM Feeding Knowledge Programme CIHEAM-IAMB)

11.30-12.00: Presentation of the International call for Best Sustainable Development

Practices (Dr Jocelyne Jawhar- CIHEAM-IAMB)

12.00- 12.30: Open discussion

12.30-13.00: Summary & Conclusions

13.00-14.00: Lunch

Official language of the event: English

Katılım Ücretsizdir.

İrtibat: Doç. Dr. Berna Türkekul

0 232 311 27 20