“Ekolojik Kriz ve Kentler” Sempozyumu

Türkiye Barolar Birliği, 31 Ocak, 1-2 Şubat 2014 tarihlerinde Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu “Ekolojik Kriz ve Kentler” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirecek. Herkesin katılımına açık olarak İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirilecek olan etkinliğin programı ise;

“Ekolojik Kriz ve Kentler” Sempozyumu

 Açılış Konuşmaları 10.00 Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL İstanbul Barosu Başkanı
  

 

 

I. OTURUM 10.30-12.00

Ekolojik Kriz Cenderesinde Kentlerimiz

Kolaylaştırıcı: Av. Ali ARABACI

Türkiye Barolar Birliği Yön. Kur. Üyesi, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Bşk.

Trakya’dan Kocaeli’ne Büyük İstanbul ÖrneğiÇare ÇALIŞKAN TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Ankara ÖrneğiOrhan SARIALTUN TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı
Ergene ÖrneğiProf. Dr. Doğanay TOLUNAY İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Van ÖrneğiProf. Dr. Mustafa SARI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Soru- Cevap 12.00-12.30             
Öğle Arası 12.30-13.30
  

 

 

II. OTURUM 13.30-15.00

Kolaylaştırıcı: Av. İzzet VARAN

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Neoliberalizmin Yeni Formülü: Planlamadan ProjeciliğeMücella YAPICI TMMOB Mimarlar Odası Istanbul Büyükkent Şubesi
Sermaye Birikim Amacı Olarak PlanlamaGürkan AKGÜN TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yön. Kur. Üyesi
Planlamada Kır Kent DengesiAhmet ATALIK TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yön. Kur. Bşk.
Kentsel Dönüşüm ve İmar PlanlarıAv. Dr. Bülent TOKUÇOĞLU TBB Çevre ve Kent Hukuku Kom. Üyesi
15.00-15.30 Soru – Cevap
1 Şubat 2014/Cumartesi
  

 

III. OTURUM 10.00-11.30

Planlama Hukukunda “Olağanüstü Hal” Uygulamaları ve Yasalar

Kolaylaştırıcı: Eyüp MUHÇU TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı

Tarlabaşı ve 5366 sayılı yasaProf. Dr. İclal DİNÇER Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Afet Riski Altında Temel Hak ve Özgürlükler:6306 Sayılı Afet Yasası Kapsamında Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilen SınırlamalarArş. Gör. Seda YURTCANLI İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
“Kamu”laştırmaYrd. Doç. Dr. Özge AKSOYLU Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kolluk Faaliyetinin Özelleştirilmesi Olarak Planlama HukukuAv. Can ATALAY TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi
11.30-12.00 Soru-Cevap
12.00-13.00 Öğle Arası
  

 

IV. OTURUM 13.00-14.30

Kentler ve İfade Özgürlüğü

Kolaylaştırıcı: Av. Fikret İLKİZ İstanbul Barosu

Mekânı Siyasetten Arındırmak: İktidar ve Sermaye Arasında Sıkışmış ‘Kamusallık’Yaşar Adnan ADANALI, Kent Çalışmaları, Berlin Teknik Üniversitesi Doktora Adayı
İfade Özgürlüğü ve Mekân İlişkisiYrd. Doç. Dr. Ulaş KARAN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamusal Alan, İfade Özgürlüğü ve İktidar İlişkisi Bağlamı’nda Taksim MeydanıDerya KARADAĞ Yüksek Mimar
14.30-15.00 Soru-Cevap
Taksim’de Basın Açıklaması 16.00
02 Şubat 2014/Pazar 10.00-15.00 Kuzey Ormanları Savunması Rehberliğinde Kuzey Ormanlarında ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Rezerv Alanı İlan Edilen Bölgede İnceleme Gezisi

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu