Yeşil Politika Online Eğitimi Almak İster misiniz?

Aralık 2013’te ikincisi tamamlanan Yeşil Politika Online Eğitim Programı, 2014 programıyla şubat ayında tekrar başlıyor. Eğitime son başvuru tarihi 19 Ocak 2014‘tür. Yeşil Düşünce Derneği ve Avrupa Yeşil Vakfı Yeşil Politika Online Eğitimi’yle yeşil politikanın teorik, tarihi ve pratik temellerini inceleyerek olanaklarını tartışmaya, yaratmaya  çağırıyor bizleri… Etkinliğin çağrı metni ise;

Yeşil Politika Online Eğitimi Almak İster misiniz?

Yeşil Düşünce Derneği ve Avrupa Yeşil Vakfı (Green European Foundation-GEF) işbirliği ile organize edilen Yeşil Politika Online Eğitimi; yeşil politikanın teorik, tarihi ve pratik temellerini inceleyerek olanaklarını tartışmaya, yaratmaya  çağrımızdır.

Yerel ekolojik mücadelelerden, barış hareketlerine; enerji ve gıda politikalarından feminist ve LGBTIQ mücadelelerine; ekonomiden hayvan özgürlüğüne; toplumsal adaleti, şiddetsizliği ve doğrudan demokrasiyi beraber tartışmak istiyoruz.

Uzman eğitmenlerin katılımıyla 9 hafta sürecek ve katılımcıları aktif kılacak, karşılıklı bir paylaşım alanı oluşturacak pek çok yöntemle okumalar, videolar, sunumlar ve tartışmalar üzerinden ilerleyecek olan program; yeşil politik teori ve pratikleri doğrultusunda bilgi, yeti ve tutumları yaygınlaştırmayı, tartışma alanlarımızı genişletmeyi ve olanaklarımızı beraber üretmeyi amaçlıyor.

Dönemin ilk zili çok yakında çalacak!

Program Takvimi
 

8-9 Şubat 2014

 

Yeşil Politikaya Giriş (Sınıf Dersi)

Felsefi temelleri
Politik prensipleri
Yeşil Politika Tarihi, Avrupa’da Yeşiller (Yeşil Partiler, EGP, Greens-EFA) ve Dünya’da Yeşiller
 

 

10-16 Şubat 2014

 

 

Ekoloji: Yerel ve Küresel Soru(n)nlar

İklim Değişimi, Ekolojik krizler, İklim Adaleti
Doğanın Korunumu
Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve 27. Fasıl
 

17-23 Şubat 2014

 

Haklar ve Özgürlükler

Ayrımcılık ve İnsan Hakları – hak temelli politika
Feminizm ve yeşil politika
LGBTI hakları ve hareketi
 

24 Şubat-2 Mart 2014

 

Karar Alma Mekanizmaları ve Katılımcılık

Karar alma mekanizmaları
Katılımcılık
Doğrudan Demokrasi
 

3-9 Mart 2014

 

Özyönetim

Avrupa’da yerel ve bölgesel özyönetim
Yerel örgütlenme
10-15 Mart 2014 Ara
16 Mart 2014 Sınıf Dersi
 

17-23 Mart 2014

 

Barış Politikaları

Antimilitarizm ve Vicdani Red
Barış Hareketleri: Dün, Bugün, Yarın
Kürt Sorununda Çözüm ve Barış Önerileri
 

 

24-30 Mart 2014

 

 

Yeşil Ekonomi

Yeşil & Katılımcı Ekonomi ve Yeşil İşler
Yeşil Sosyal Politikalar ve Küresel Adalet
Büyüme Çözüm mü? / De-Growth
 

 

31 Mart-6 Nisan 2014

 

 

Gıda ve Kırsal Yaşam Politikaları

Gıda ve Kırsal Yaşam Politikaları
Kentsel Donüşüm Projeleri, ulaşım ve barınma
Enerji Politikaları, Yenilenebilir Enerji, Nükleer Enerji
 

12-13 Nisan 2014

 

Yeşil Politika Kampanyacılığı (Atölye çalışması)

Organizasyonel boyutları
Aktivizm ve iletişim
Politik kampanyacılık

Başvuru Koşulları

Katılımcıların, programın başlangıcında, ortasında ve sonunda İstanbul’da düzenlenecek sınıf derslerinde bulunmaları ve uzaktan eğitim programı süresince aktif katılım göstermeleri gerekmektedir. Eğitim programı sırasında, katılımcıların haftalık ortalama 6 saatlerini, verilecek gerekli okumaları ve ödevleri yapmaları, online tartışmalara katılmaları ve online ders sunumları izlemeleri için zaman ayırmaları gerekmektedir.

Ayrıca eğitim programı sonrasında, katılım belgesi almaya hak kazananların, yapılacak program sonrası çalışmalara katılarak yaygınlaştırmaları beklenmektedir.

Bu nedenle katılımcıların aşağıdaki koşulları kabul ettiklerini başvuru formlarında taahhüt etmeleri gerekmektedir:

·        8-9 Şubat, 16 Mart ve 12-13 Nisan 2014 tarihlerindeki sınıf derslerinin bütününe katılmak,

·        10 Şubat – 15 Mart ve 17 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında sürecek uzaktan eğitim programının %90’ına katılımda bulunmak (online tartışmalara katılmak, ödevlerin yapılması ve online derslerde hazır bulunmak)

 * Dönem başında, tüm dönem ücreti olarak 40 TL alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

·        Yeşil Politika alanlarına ilgili,
·        Yeşil Politika eğitim programının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak isteyen,
·        İstanbul’da ikamet eden,

Programın tümüne ve yaygınlaştırma faaliyetlerine katılabilecek ilgilileri başvurmaya davet ediyoruz. Kontenjan 40 ile sınırlıdır ve katılımcıların seçiminde; cinsiyet ve yaş dengesi göz önünde tutulacaktır.

Başvuru İçin Neler Gerekiyor?

 Bu linkten ulaşabileceğiniz başvuru formunu 19 Ocak saat 23.59’a kadar doldurabilirsiniz.

www.yesildusunceder.org ve www.gef.eu  adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Sorularınız için
 yesildusunceder@gmail.com ve okul@yesildusunce.org  adreslerinden Proje Sorumlusu Asena H. Ulus ile iletişime geçebilirsiniz.