#İstanbulHepimizin Çünkü…

Başka Bir Kent Yöneti[şi]mi Mümkün: İstanbul Hepimizin!

#İstanbulHepimizin Çünkü…

Haziran 2013’ten bu yana farklı bir Türkiye’de yaşıyoruz. İstanbul’un kalbindeki “üç- beş ağacı” korumaktan ibaretmiş gibi görünen tepki, “ne pahasına olursa olsun kalkınma” saplantısı ile önüne gelen yeşili betona çevirmek isteyen anlayışa karşı çıkan bir sembol haline geldi [ve çok kısa bir sürede bütün Türkiye’ye yayıldı]. Bütün dünyanın ortak mirası olan İstanbul’un, merkezî idarenin uzaktan kumanda ile yönettiği bir oyuncak haline gelmesine; ‘millî servetimiz’ heba edilerek, dünyanın ‘doğal ve kültürel serveti’nin batırılmasına; merkezî idarenin çılgın projelerinin figüranları olmaya artık razı değiliz. Boğazımız’a kadar köprüye batmak istemiyoruz; bağrımıza, ranttan başka bir faydası olmayacak bir kanal saplanmasını istemiyoruz; kentimizin son kalan yeşilliklerine, ihtiyacımız olmayan bir havaalanı kondurulmasını istemiyoruz. Geriye kalan yeşilimizi, tarım alanlarımızı, denizimizi, henüz kentsel dönüşümün hışmına uğramamış kültürel mirasımızı korumak, kentli olmanın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle, İstanbul’un yönetimindeki doğal söz hakkımızı artık [daha fazla] kullanmak istiyoruz. Bunun için birbirine ‘söz vermek’ isteyen İstanbulluların hiç de az olmadığını biliyor, aramıza bekliyoruz. İnsan dostu, doğa dostu, kent dostu bir İstanbul mümkün…

–          Yeni Bir Yönetim Anlayışı İçin:

 Yeni Bir Yönetim Anlayışı İçin:

–          Değişen İstanbul’da Haklarımızı Yeniden Tanımlamak İçin:

Değişen İstanbul’da Haklarımızı Yeniden Tanımlamak İçin:

–          Geçmişle Bağlarımızı Yeniden Kurgulamak İçin:

Geçmişle Bağlarımızı Yeniden Kurgulamak İçin:

–          Geleceği Birlikte Düşünmek İçin:

Geleceği Birlikte Düşünmek İçin:

#İstanbulHepimizin demek için, daha iyi bir İstanbul için, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak ister misiniz?

İstanbul Sözleşmesi’yle…

Bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan da İstanbul’a sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Aday hangi partiden olursa olsun, aşağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını sağlamak için birbirimize söz veriyoruz.

Bu sözleşmeye imza atan İstanbullular olarak biz, bu sözleşmenin benimsediği yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.

Ayrıntılı bilgi vechange.org’ta başlatılan imza kampanyasına imza atmak için tıklayınız.

www.istanbulhepimizin.org