GDO’lu İthal Mısırdaki #çevreciETKİNlikler’imiz

“Odalara neden mi gerek var? Neden mi bağımsızlığı korunmalı? Neden mi Bakanlıkların kontrolüne girmemeli? İşte size bir örnek daha! GDO’lu mısırın ülkemize girmesine izin veren kararı iptal ettirdik.” Yaşananları bu şekilde değerlendiriyor, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu ve bu süreçteki kazanımı ÇMO şu şekilde özetliyor;

GDO`lu İthal Mısırdaki  #çevreciETKİNlikler’imiz

GDO’ya Hayır Platformu olarak uzun yıllardır yürüttüğümüz mücadelede bir başarıya daha imza attık.

Platform bileşenlerinden TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ekoloji Kolektifi ve Tüketici Hakları Derneği‘nce açılan davada, Biyogüvenlik Kurulu`nun GDO`lu ithal mısırın “hayvan yemi” olarak kullanılmasına izin veren kararlarının yürütmeleri durdurulmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nca alınan kararlarda, “GDO`lu mısır çeşidinin güvenli olduğu bilimsel yöntemlerle ortaya konulmadan evvel hayvan yemi olarak kullanılmasına izin verilmesinin hukuka aykırı olduğu” belirtilmiştir.

GDO`lu ürünlerin insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından sakıncalı sonuçlar yaratabileceğine ilişkin bilimsel değerlendirmelere dikkat çeken Danıştay, aynı kararı ile 29.04.2010 tarihli GDO ve Hükümlerine Dair Uygulama Talimatı`nın da yürütmesini durdurmuştur.