Genç Çevre Mühendisleri İstanbul’da Buluşuyor…

Çevre mühendisliğine yönelik kamu tarafından atılan her adım, üzerinde düşünülmesi gereken uygulamaları da beraberinde  getirmiştir. Peki, bu süreçte neler yaşanıyor? Çevre Mühendisliğini topluma doğru bir şekilde anlatmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek, yerelden genele meslek politikaları üretmek, mesleki çalışmaları ve çevre mücadelelerini İstanbul’un her alanına yaymak adına 7 Aralık 2013 Cumartesi günü “Genç Çevre Mühendisleri” İstanbul’da buluşuyor… Çağrı metinleri ise;

Genç Çevre Mühendisleri İstanbul’da Buluşuyor…

Çağrımız Mesleğimize, Çağrımız Odamıza, Çağrımız İSTANBUL’a…

2010 yılından beri Odamızın birçok organında çalışma yapmış olan “genç” Çevre Mühendisleri olarak Mesleğimize, Odamıza, Ülkemize sahip çıkmak üzere İstanbul’da bir araya geliyoruz.

Hızla büyüyen şehirlerimiz çevre sorunlarını geçmişten bugüne beraberinde taşımaktadır. Sanayileşen şehirlerimiz ile çevre sorunlarının çözümünde bilim ve tekniğe olan ihtiyaç her gün gitgide artmaktadır. Çevre sorunlarına karşı bilimsel ve teknik yaklaşımların üretilmesi konusunda Çevre Mühendislerine önemli sorumlulukların düştüğü bir zamandan geçiyoruz.

Bu çağrı Mesleki Dayanışmaya Çağrıdır!..

On binlerce meslektaş, binlerce mühendis adayı, onlarca bölüm ve yüzlerce akademisyen ile çevre mühendisliğine ihtiyaç daha da artıyor.

Çevre Mühendisliği mesleğinin mücadelesi ulusal düzeyde yıllardır yürütülmektedir. Ancak bunun dışında yereli temel alarak mücadelenin ve dayanışmanın güçlendirilmesi mesleğimiz açısında karşılaştığımız başka bir mecburiyettir. Çevre Mühendisliğinin meslektaşlar arası rekabet ile değil dayanışmayla, karşılaştığı sorunları aşacağına inanıyoruz. Bilgi alışverişinin gücünü savunuyor, meslektaşlar arası iletişimin bu mesleği daha ileriye taşıyacağını düşünüyoruz.
Bu çağrı Çevre Mühendislerinin Onur mücadelesidir!..

Yıllarca Çevre Mühendisliği topluma, kurum ve kuruluşlara kendini anlatma olanağı bulamamıştır. Diğer meslek mensuplarının tutuculuğu ile Çevre Mühendisliği mesleği daraltılmaya ve yok edilmeye çalışılmış, çevre mühendisliği birikimi yok sayılmış ve meslek alanı peşkeş çekilmiştir. Ayrıca idareler tarafından çevre çalışmaları hep arka plana atılmıştır. Bütün bunların sonuçları Çevre Mühendisliğine kötü çalışma koşulları ve işsizlik olarak yansımıştır. Altyapısının hala eksik olduğu çevre mevzuatında yıllardır yaşanan değişimler de bu iklimin devamlılığını korumasına yol açmıştır.

Bu çağrı Mesleğe Sahip çıkma çağrısıdır!…

Çevre mühendisi olarak bizlere olan ihtiyacın giderek arttığı bir zamanda kazanılmış hakların elimizden alınması, meslek alanımızın çevre mühendisliği eğitimiyle kıyaslanmayacak ölçekte konsantre edilerek aslında yetkinleşememiş kişilere de yasal çalışma statüsü kazandırılması çevre mühendisliği hizmet alanının değersizleştirilmesine sebep olmaktadır. Çevre kirliliğinin kontrolünde daha çok söz hakkı kazanması gereken meslektaşlarımızın imza yetkisi ise giderek daraltılmaya çalışılmaktadır.

Meslek alanımızın tanıtılması için meslektaşlarımızın fuarlarda, sempozyumlarda, üniversitelerde, mesleki çalışma gruplarıyla, tartışma ortamlarıyla her zamankinden daha çok bir araya gelmesi gerektiğinin farkındayız! Birbirimizi tanımanın, bir araya gelip kenetlenmenin ve büyümenin gerekliliğinin bilincindeyiz! Meslek odamıza düşen sorumlulukların gün geçtikçe büyüdüğünün ve daha çok çalışılması gerektiğini görüyoruz ve yapılacakları belirlemek, mesleğimizi tanıtmak ve faaliyet alanlarımızı genişletmek, meslektaşlarımızın haklarını savunarak büyümek için örgütleniyoruz!

Çevre mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde; hizmetlerimizden yararlanan kamu ya da özel kurumlarda bizi daha iyi öğrenmeleri gerekiyor. Bilimsel ve çağdaş düşünceden ayrılmadan herkesle daha olumlu ilişkiler kurarak mesleğimizi tanıtmak çevre mühendisleriyle ilgili oluşmuş ön yargıları da kırmamızı sağlayacaktır.

Bu Çağrı İSTANBUL’adır! İstanbul’daki mesletaşlarımızadır!

Çevre Mühendisliğini topluma doğru bir şekilde anlatmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek, yerelden genele meslek politikaları üretmek, mesleki çalışmaları ve çevre mücadelelerini İstanbul’un her alanına yaymak adına yola çıkıyoruz.

Bu davet “hepimizin”!…

Yer: Kadife Sok.(Reks sineması sokağı) No: 30 Kadıköy (Coffee O’clock)

Tarih: 07.12.2013

Saat: 16.00

İletişim: 0536 262 78 15 – 0 535 595 69 19

genccevremuhendisleri@hotmail.com

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.