Uluslararası ÇED Kongresi 2013

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından Uluslararası ÇED Kongresi, 8-10 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

uluslararasi ced konferansi

ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin, henüz karar verme aşamasındayken irdelenmesi, bu faaliyetin olumsuz etkilerinin önlenmesi için alternatif çözümlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bir başka deyişle, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli araçlardan biri olan ÇED, çevre değerlerini koruyacak ve ekonomik kayıpları önleyecek güçlü bir çevre yönetim sistemi kurarak halkın daha sağlıklı bir çevrede yaşamasına katkı sağlamaktır.

Bu Kongre ile; ÇED sürecinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri, belediyeler, üniversiteler, ÇED Yeterlik Belgesi almış danışmanlık şirketleri, yarı resmi oda, birlik ve enstitüler, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar ve diğer paydaş grupların ortak bir platformda bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Başvuru için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim bilgileri için tıklayınız.