Kentsel Permakültür

Kentin, özgün bir ekosistem olduğu ve kentli insanın büyük ekosistemin doğal bir parçası olduğunu işlediğimiz bu kurs dizisinin ilkinde; ekolojik okur-yazarlık, örüntü algısı, temel tasarım ilkeleri gibi permakültürün yapı taşlarının yanı sıra, topluluk olma süreçleri ve atık yönetimi gibi bir kentlinin vazgeçilmezleri olan konular deneyimsel olarak işlenecektir. 

Kentsel Permakültür

26 Ekim 2013 Cumartesi günü gerçekleşecek olan etkinlikte bireysel olarak başlangıç yapmakta zorlananlar için gözlem becerilerini geliştirecek olan bu kurs, iyi bir tasarım şekillendirmek için gerekli altyapının oluşmasını destekleyecektir.

İşlenecek konulardan örnekler:
• Ekosistem algısı
• Gözlem becerisi
• İhtiyaç algısı
• Kentsel ekosistem ve topluluk dinamiklerini okumak
• Temel tasarım öğeleri, örüntü bilgisi ve bunların günlük hayatımızda kullanımı
• Permakültür tasarım ilkeleri
• Temel iklim bilgisi ve mikro-iklim
• Süreç tasarımı ve sosyal permakültür
• Alan tasarımı
• Toprak ve atık yönetimi
• Kompost yapımı
• İstanbul ve dünyadan kentsel tarım ve permakültür örnekleri

Kurs eğitmenleri: Aybike Zengin, Deniz Üçok Arman, Nalan Özdemir Erem

Kurs ücreti, adres ve kayıt bilgileri için lütfen Aybike Zengin’le temasa geçiniz: 0535 619 29 35 aybikezengin@gmail.com

Etkinliği facebook üzerinden takip etmek için tıklayınız.