Temiz Üretim Politikalarının Uygulanması Çalıştayı

Temiz üretimin sanayimizde yaygınlaştırılması adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5-6 Eylül 2013 tarihinde Ankara Plaza Hotel’de Temiz Üretim Politikalarının Uygulanması Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Bakanlıktan yapılan davet metni ise;

Temiz uretim politikalarinin uygulanmasi calistayi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından “Temiz Üretim Politikalarının Uygulanması” konu başlıklı bir çalıştayın düzenlenmesi için 08.01.2013 tarihinde yapılan TAIEX başvurusu, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede başarılı bulunarak kabul edilmiştir. 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara Plaza Hotel’de düzenlenecek olan çalıştaya, Türkiye, Danimarka, İrlanda, Romanya, Macaristan, Almanya ve Bulgaristan’dan konuşmacılar katılacaktır. Çalıştayda temiz üretim ile ilgili AB stratejisi ve politikalarına, ulusal politika dokümanlarına ve temiz üretim politikalarının uygulanması ve izlenmesi süreçlerine ilişkin farklı ülke örneklerine değinilecektir. Bu çalıştay ile temiz üretim politikaları geliştirmekle görevli olan kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm katılımcıların, temiz üretim politikaları alanında AB deneyimleri ve farklı ülkelerin uygulamaları ile ilgili bilgi edinmeleri ve dolayısıyla ulusal temiz üretim politikalarının oluşturulması ve uygulanması süreçlerine daha geniş bir bakış açısıyla bakabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.