Ankara’ya Foruma Davetlisiniz – 2

ODTU Mezunları Derneği 19 Haziran 2013 Cuma günü Vişnelik Tesisi, Çim Amfi’de saat 21: 30′da  ”Gezi ve Sonrası” başlıklı forumun ikincisini gerçekleştirilecektir. 

Ankara’ya Foruma Davetlisiniz

ODTU Mezunları Derneği Forum’unun çağrı metni ise;

27 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı’nda başlayan ve hala çeşitli şekillerde devam etmekte olan eylemler, Türkiye’de demokrasi ve özgürlük adına yapılan en büyük toplumsal kitle eylemleri olarak tarihe geçmiştir.

ODTÜ Mezunları Derneği olarak Türkiye’nin gündemine ilişkin 13 Temmuz 2013’de Vişnelik Çim Amfi’de düzenlediğimiz “Gezi ve Sonrası” forumunda aşağıdaki görüşler ön plana çıkmıştır:

* İnsanların her konuda kendini özgürce ifade edebilmesi demokrasinin temel unsurlarından biridir.
* Demokrasi gereği basın özgür ve tarafsız olmalıdır.
* Gezi eylemleri mevcut siyaset anlayışını değiştirmiştir. Katılımcı demokrasinin sağlanabilmesi için var olan bütün siyasi partilerin mevcut işleyişlerini değiştirmesi gerekmektedir.
*Toplum menfaatlerinin korunmasında örgütlü toplumun önemi mevcut gelişmeler ile bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Bu doğrultuda derneklere, meslek odalarına ve sivil toplum kuruluşlarına üye olunması önemlidir.
* TMMOB ve TTB gibi meslek odalarının var olması ve korunması toplumun menfaatleri için gereklidir.
*Vatandaşlık görevi olarak herkes seçmen listelerini kontrol etmeli, oy kullanımı ve oy sayımı sırasında ise seçim sandıklarına sahip çıkmalıdır.
*Meclisteki temsil oranının arttırılmasının önündeki en büyük engel olan %10 seçim barajı kaldırılmalıdır.

Forumda katılımcılar ile birlikte aşağıdaki kararlar alınmıştır;
*ODTÜ Mezunları Derneği’nin çatısı altında “Seçim Sistemi” konulu bir panel düzenlenecektir.
*19.07.2013 Cuma Saat 21.30’da ODTU MD Vişnelik Çim Amfi’de forum için tekrar toplanılacaktır.

Kaynak