Yassıada ve Sivriada Nazım İmar Planı Revizyonu Çalıştayı

Adalar İlçesi sınırları içinde yer alan, Yassıada ve Sivriada’yı konu edinen doğal ve tarihi sit statüsü değişiklikleri ile 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp tarafımıza bilgi amaçlı gönderilmiştir.

Yassıada ve Sivriada Nazım İmar Planı Revizyonu Çalıştayı

Başta askı sürecinde olan bu planları olmak üzere, merkezi yönetimce Yassıada ve Sivriada’nın ileriye dönük kültür-turizm odaklı yapılaşmaya açılması gündemini Adalar’ın tarihsel gelişim süreciyle birlikte ele almak, bütüncül bir şekilde yerinde değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere 07 Temmuz Pazar günü, saat 11: 00 – 15: 00 arasında Yassıada ve Sivriada’da gerçekleştirilecek olan çalıştay programı yapılaca.

Katılımınız bize güç verecektir.

Saygılarımızla…

Program:

11: 00 Büyükada Belediye İskelesinden Hareket

11: 30-12: 30 Sivriada Gezi

12: 30-13: 30 Yassıada Gezi

13: 30-15: 00 Yassıada Spor Salonu’nda Çalıştay

15: 00 Yassıada’dan Hareket

İletişim için:

Günseli Meriç / Şehir Plancısı

Adalar Belediyesi / Plan ve Proje Müdürlüğü

e-mail: mgunseli@gmail.com