Tüketim ve Satışta Organik Ürün Bilincinin Geliştirilmesi

“Tüketim ve Satışta Organik Ürün Bilincinin Geliştirilmesi” için 29 Nisan 2013 günü İstanbul Ticaret Odası’nda bir seminer gerçekleştirilecektir. 

organik ürün

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın organik tarıma yönelik faaliyetleri, dünyada  ve Türkiye’de organik tarımın gelişmesi ve benimsenmesi, perakende sektöründe organik, organik tarımda kontrol ve sertifikasyon sistemi, üretici gözüyle organik tarım “Bir Başarı Öyküsü”, organik ürünlerin ihracatı ve pazarlanması, organik ürünler gerçekten daha mı yararlı?, tüketici organik ürünlere ödediği paranın karşılığını alabiliyor mu?” uygulama / tüketici ve satıcıların buluşma yeri: organik pazarlar, marketler ve diğer organik ürün satış yerleri” konu başlıklarını kapsayacaktır.

Yer: İstanbul Ticaret Odası (Merkez Bina), Meclis Salonu

Tarih : 29 Nisan 2013 Pazartesi

Saat: 09:30 – 15:00

KONUŞMACILAR

Doç. Dr. Cem ÖZKAN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Ö. Ü.

– T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Yetkilisi

 Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Ö. Ü.

– Ayhan SÜMERLİ,  ORGÜDER Yönetim Kurulu Başkanı

– Dr. Namık KİRAZLAR, Anadolu Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Gn. Md.

 Vehbi ERSÖZ, Ersöz Ekolojik Ürünler Çiftliği Sahibi

– Hava DEMİR, İTO Meclis Üyesi, Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

– Mehmet Ali FADILLIOĞLU, Sade Organik Ürünler San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

– Gökhan TURAN, Ekolojik Üreticiler Derneği, Danışman

 Levent Gürsel ALEV, Ekolojik Üreticiler Derneği Başkanı

Katılım ücretsizdir. Ancak kayıt için aşağıdaki formun aşağıda belirtilen faks numaraları ya da e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi İçin: Özgür Kibaroğlu / Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi

Tel: (212) 455 60 95 /  Faks: (212) 520 17 95

e-posta: ozgur.kibaroglu@ito.org.tr

Seminer Katılım Formu  “Tüketim Ve Satışta Organik Ürün Bilincinin Geliştirilmesi” Semineri

Katılım Formu

Katılımcının Adı-Soyadı:

Temsil Ettiği Firma veya Kuruluş:

Telefon – Faks – e-posta:

Adres: