EKODesign Konferansı 2013

Geçtiğimiz beş yıl boyunca birçok farklı konuyu ele alarak bütünleşik yaklaşım kavramını benimseyen, tam da bu nedenle Yapı’nın Yeşil Zirvesi olarak başlayıp Tasarım’ın Yeşil Zirvesi olarak yoluna devam eden EKODesign, farklı ölçek ve uzmanlık alanlarıyla “sürdürülebilirlik” temasını fiziksel çevrenin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sektör paydaşlarına sumaya devam ediyor. 16 Nisan 2013 tarihinde YEM’de gerçekleşecek.

 EKODesign Konferansı 2013

Geberit, Siemens Ev Aletleri ve Vaillant ana sponsorluğunda düzenlenen EKODesign 2013’te, Dyson sponsor, Viko ve Ytong alt sponsor olarak yer alırken, ÇEDBİK ve ULI Türkiye ise destekleyen kurumlar olarak konferansa katkıda bulunuyor.

EKODesign, 6. yılında “Sürdürülebilirliğin Boyutları” başlığı altında kavramı çevresel, ekonomi ve toplum boyutlarıyla ele alıyor, kentten ürüne tasarım, iş modelleri ve iletişim kapsamında birbirinden beslenen farklı disiplinleri bir araya getiriyor.

6. yılında sürdürülebilirlik kavramını çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla ele alıyor, kentten ürüne tasarım, iş modelleri ve iletişim kapsamında birbirinden beslenen farklı disiplinleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

Kentsel alanlar, parklar, kamusal alanlar, yapılar ve enstalasyonlarıyla dikkat çeken ve sürdürülebilir bir gelecek hedefleyen projeler üreten Hollanda merkezli ZUS’un (Zones Urbaines Sensibles) kurucu direktörü Kristian Koreman, konferansın ilk anahtar konuşmacısı olarak programda yer alıyor.

İletişim kanalları aracılığıyla sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir iletişim yönetiminde yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi üzerine 21. Yüzyıl Şirketleri için Sürdürülebilir İletişimin Geleceğikonusunu web pazarlama, internet girişimleri ve yeni medya akımında uzman Robin Good’un anahtar konuşmacılardan bir diğeri olarak aktaracak.

EKODesign 2013 mimarlık, geliştirme, iletişim ve kalkınmaya yönelik, ekonomik ve kavramsal yaklaşımları farklı uzmanlarla masaya yatıracak. Konferans, tüm bu faktörlerin bütünleşik kent modeli örneğiyle özel ve kamu sektörüne örnek teşkil etmeyi ve Türkiye’de de model olmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu bağlamda İsveç’te geliştirilen, mimarlık, tasarım, enerji, ulaşım, atık yönetimi, su yönetimi, iletişim ve bilgi konularını kentsel gelişim ve planlama modelinde entegre eden, İsveç hükümetinin girişimi olarak Swedish Enterprise işbirliğinde Businees Sweden tarafından yönetilen ve denetlenen SymbioCity yaklaşımını, aktarmak üzere SymbioCity Kıdemli Danışmanı ve Tengbom Architects Ortağı Stellan Fryxell anahtar konuşmacılar arasında yer alacak.

EKODesign Konferansı anahtar konuşma bölümlerinin haricinde “söyleşi” formatını da benimseyerek içeriği zenginleştirmek ve farklı disiplinlerdeki uzmanların görüşlerini masaya yatırmayı hedefliyor. Bu bağlamda EKODesign 2013’ü destekleyen ana sponsorlar Moderatör Soruyor! “Sürdürülebilirleştiremediklerimizden misiniz?” oturumunda ürün tasarımı, servis ağı, kurumsal sosyal sorumluluk ve sektörde öncülük teşkil eden vaka etüdleriyle sürdürülebilirlik kavramının kendi şirketlerinin iş modelleri dikkate alınarak süreclerine nasıl entegre edildiğinin altı çizilecek.

Programlanan diğer bir söyleşide, şirketlerde düşük karbonlu ekonomi ve kalkınma dönemi konusu,UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktörü Simona Marinescu ve Pramex International Türkiye Temsilcisi Dr. Rıza Kadılar’ın moderatörün sorularını yanıtlamalarıyla pekişecek.

Sürdürülebilirliğin kavramsal olarak tüketilmesine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşacak olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu ise moderatörün sorularını son söyleşide yanıtlayacak.

Finans, ekonomi, yeşil girişimcilik, toplumsal gelişim ve farkındalık alanlarında aktif olarak çalışanYesilist.com Kurucu Direktörü ve Climate Reality Project Türkiye Temsilcisi Ergem Şenyuva, EKODesign Konferansı 2013’ün moderatörü olarak, bu yıl masaya yatırılacak sürdürülebilirliğin bileşenleri olan çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutların tartışmaya açılmasını sağlayacak.

Bu yıl içerik müzikle de renklenerek Hediye Güven ve Orkestrası’nın performansına ev sahipliği yapacak.