Ulusal Genç Yeşil Girişimciler Zirvesi

Ulusal Genç Yeşil Girişimciler Zirvesi; Yeryüzü Derneği tarafından; T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen bir gençlik projesidir. Proje kapsamında; 17-23 Haziran 2013 tarihleri arasında bir Ulusal Zirve yapılacaktır. Projeye; son başvuru tarihi 10 Mayıs 2013’tür.

Ulusal Genç Yeşil Girişimciler Zirvesi

Projemiz gençlerin yeşil girişimcilik alanına katılımlarını arttırarak istihdam sorununa yönelik katkıda bulunmak, bu noktada karar vericiler ile gençleri bir araya getirerek neler yapılabileceğine ilişkin bir fikir platformu kurmak üzerinedir.

Etkinlik; İstanbul’da düzenlenecek olup; Türkiye’nin dört bir yanından; bu alana ilgi duyan gençler bir araya gelecektir. Projeye; 18-30 yaş arası 80 katılımcı seçilecektir.

Katılımcıların İstanbul’daki konaklama giderleri ve yeme-içme giderleri, Proje kapsamında karşılanacak olup; ulaşım giderlerinin ise %70’i ödenecektir.

Projeye; son başvuru tarihi 10 Mayıs 2013’tür.

Projenin Amacı:

Projemiz gençlerin yeşil girişimcilik alanına katılımlarını arttırarak istihdam sorununa yönelik katkıda bulunmak, bu noktada karar vericiler ile gençleri bir araya getirerek neler yapılabileceğine ilişkin bir fikir platformu kurmak üzerinedir.

Projenin Hedefleri:

-Gençlik girişimciliğinde ilgili alt başlıklarda insan kaynağı, iş hayatında kriz yönetimi, iyi örneklerin paylaşılması, yeşil ekonomi gibi konularda uzmanlar ve karar vericilerle bir araya gelmesini sağlamak

-Gençlik politikaları kapsamında gençlik istihdamına ilişkin politikaların geliştirilmesinde gençlere yönelik girişimcilik fırsatlarına ilişkin gençlerle karar vericileri bir araya getirmek

-Yeşil ekonomi konusunda gençlerle uzmanları bir araya getirerek ortak bir düşünce platformu kurmak ve kavramsal açıdan ülkedeki mevcut duruma uygun bir yaklaşım geliştirmek

-Alanda yapılan çalışmalara ilişkin ön bir araştırma yaparak gençleri bilgilendirmek ve bu zirve sonucunda gençlerin girişimcilik alanında yeşil ekonomiye katılımını arttırma noktasında yaygın bir bilgilendirme yapmak

-Ulusal ölçekte farklı yerellerde çalışan gençlik çalışanları arasında bir işbirliği ve paylaşım ortamı yaratarak sivil toplum alanını güçlendirmek

Projenin Ana Teması:

Projemizin 2 ana teması bulunmaktadır.

1. Gençlik Politikaları ve Girişimcilik

2. Yeşil Ekonomi

Ulusal Genç Yeşil Girişimciler Zirvesi Başvuru Formu için tıklayınız.