İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) İnovasyon Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması”nın son başvuru tarihi 18 Nisan 2013’tür.Bu etkinlik,  SKD  İnovasyon Çalışma Grubu “Özel sektörde çevreye, ekonomiye ve topluma katkısını arttıracak inovatif projeleri ortaya çıkartmak ve geliştirilmesine destek vermek” hedefi doğrultusunda planlanmış aksiyonlarından bir tanesidir.

İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), kurulduğu 2004 yılından beri sürdürülebilir kalkınmanın daha iyi anlaşılması, benimsenmesi, yaşama geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. SKD’nin öncelikli gündemini iş dünyasına örnek olacak toplum, çevre ve ülke ekonomisi adına değer yaratacak projelerin gerçekleştirilmesi ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma politikalarının belirlenmesine katkı sağlanması oluşturmaktadır.

Bu projeler kapsamında oluşturulan çalışma grupları ile sürdürülebilir kalkınma konusunun iş dünyası için ne gibi fırsatlar yaratabileceğini araştırmaktadır. Dünyadaki doğal kaynakların sınırsız olduğunu varsayan ve içinde yer aldığı toplumlara ve çalışanlarına fayda sağlamayan kurumların uzun vadede iş dünyasında tutunamayacakları açıktır. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmanın anlaşılması firmalar için bir gereklilik halini almıştır.

Sürdürülebilir kalkınmanın iş dünyası için bir risk değil fırsat olduğunu temel alan SKD, 41 üye firmayla iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaç edinmiştir. Bu fırsatlardan bir tanesi olarak inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisini mercek altına almıştır. SKD İnovasyon Çalışma Grubu tarafından düzenlenen bu yarışma, İnovasyon Çalışma Grubu’nun “Özel sektörde çevreye, ekonomiye ve topluma katkısını arttıracak inovatif projeleri ortaya çıkartmak ve geliştirilmesine destek vermek.” hedefi doğrultusunda planlanmış aksiyonlarından bir tanesidir.

Yarışmanın amacı inovatif uygulamalarla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan iyi uygulamaların ödüllendirmesi ve bu yolla yaygınlaştırılmasıdır. Bu kapsamda, KOBİ ve büyük ölçekli firmaların 2011 yılı itibari ile gerçekleştirdiği ve sonuçlarını aldığı en iyi uygulamalar yarışması SKD İnovasyon Çalışma Grubu önderliğinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru Takvimi

 • Yarışmanın Duyurulması: 18 Mart 2013
 • Başvuru Dönemi: 18 Mart 2013 – 18 Nisan 2013 (Son başvuru tarihi: 18 Nisan 2013 saat 17:00)
 • Ön Eleme ve Teknik Değerlendirme: 25 Nisan 2013 – 01 Mayıs 2013
 • Finalistlerin Açıklanması: 02 Mayıs 2013
 • Jüri Değerlendirmesi: 03 Mayıs 2013 – 15 Mayıs 2013
 • Ödül töreni Mayıs sonunda gerçekleştirilecektir. Yarışmacılara tarih kesinleştirildiği takdirde SKD tarafından duyuru yapılacaktır.
 • Tarihler başvuru sayısına göre değişkenlik gösterebilir. Tarihlerin değişmesi durumunda duyuru inovatifsurdurulebilirlik.org ve tbcsd.org adreslerinden ve e-mail yoluyla yapılacaktır.

Ödül Kategorileri

Yarışma 6 kategoride belirlediği en iyi uygulamaları tüm finalistlerin ve SKD üyesi firmaların katılacağı bir ödül töreninde açıklayacaktır.

 • Ödüllerin verileceği kategoriler aşağıdaki gibi olacaktır:
 • KOBİ – En İyi Çevresel İnovatif Uygulama
 • KOBİ – En İyi Sosyal İnovatif Uygulama
 • KOBİ – En İyi Ekonomik İnovatif Uygulama
 • Büyük Firma – En İyi Çevresel İnovatif Uygulama
 • Büyük Firma – En İyi Sosyal İnovatif Uygulama
 • Büyük Firma – En İyi Ekonomik İnovatif Uygulama
İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları ödül kategorilerinde, ödül almaya hak kazanan şirketler, ödül töreninin gerçekleştiği tarihten itibaren İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları logosunu her türlü kurum içi- kurum dışı yayınlarında ve bültenlerinde kullanma hakkına sahip olur.

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için.