Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 10 Nisan 2013 tarihinde “Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu

Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi‘nde (Sıhhiye, Ankara) gerçekleştirilecek olan sempozyumun amacı, Türkiye’de sanayi sektörlerinin sürdürülebilir üretimi nasıl gerçekleştirdiklerini, başarı örneklerini kullanarak ortaya koymaktır. Sempozyumda ayrıca katılımcılara konuyla ilgili güncel mevzuat ve finansman desteklerine ilişkin bilgi aktarımı da sağlanacaktır.
Sürdürülebilir kalkınma anlayışının en önemli eksenlerinden birisi olan temiz üretim, hammadde ve enerjiyi daha az kullanmayı, hammaddede yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmayı, daha az atık oluşturmayı ve tehlikeli atık miktarını azaltmayı amaçlayan çevreye duyarlı yönetim yaklaşımıdır.
Sürdürülebilir üretim, üniversite ve araştırma merkezlerinde geliştirilen yeni teknolojilerin uygulamaya aktarılmasını ve mevcut üretim sistemlerinin iyileştirilmesini gerektirmektedir. Bütün bu süreçlerde maliyet azaltımı ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi en önemli belirleyicidir.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türkiye’de temiz üretim ile ilgili çalışmaların koordinasyonundan ve işletmelerin temiz üretim program ve projeleri hazırlaması ve uygulamasına yönelik faaliyetlerde bulunmakla sorumludur.
Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, sürdürülebilir üretimin bütün paydaşlarını araştırma ve bilgi paylaşımı için sürekli buluşturmayı ulusal hedef olarak benimsemiştir.
Başta sanayi kuruluşları ve sektör birlikleri olmak üzere, kamu, üniversite ve sivil toplum tarafında yer alan çeşitli aktörler etkinlik programında yer almaktadır. Üniversite, kamu kurumları ve özel sektör işbirliği içinde geliştirilen sempozyumun üst seviyede katılım ile gerçekleştirilmesi hedeflenmekte ve geniş bir yelpazede katılım beklenmektedir.

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2013 Programı

09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.15 Açılış Konuşmaları
Doç. Dr. Selim Sanin, H.Ü. Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Murat Tuncer, Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ersan Aslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
Nihat Ergün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı (Teşrifleri halinde)
10.15-11.15 1. Oturum – Sektörlerin Sürdürülebilir Üretime Bakış Açısı ve Sektörel Uygulamalar
Anıl Yılmaz, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü
İlknur Menlik, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu İletişim Direktörü
Veysel Yayan, Türkiye Demir-Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri
Canan Derinöz, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Çevre Danışmanı
11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.45 2. Oturum – Firmalarda Sürdürülebilir Üretim Uygulamaları-I
Muhammet Ecel, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müd. Yrd.
Çağatay Arıkan, Ak Gıda A.Ş. Kalite Güvence Müdürü
Mehmet Güner, Marks & Spencer Türkiye Plan A Koordinatörü
Şahin Keykan, Coca Cola İçecek A.Ş. Ankara Fabrikası Müdürü
Fatih Özkadı, Arçelik A.Ş. Enerji ve Çevre Yöneticisi
12.45-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.15 3. Oturum – Firmalarda Sürdürülebilir Üretim Uygulamaları-II
Sema Bayazıt, T.C. Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı
Nihal Temur, UNILEVER San. ve Tic. Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Atalay, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Çevresel Sistemler Yöneticisi
Tuncay İbiş, ASELSAN A.Ş. İşletme ve Destek Hiz. Müdürü
Hakan Bulut, Nuh Çimento San. A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Müdürü
15.15-15.30 Kahve Arası
15.30-16.45 4. Oturum – Temiz Üretim ve Enerji Verimliliği Destekleri
Erdal Çalıkoğlu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müd. Yrd.
Mustafa Salman, Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TURSEFF) Pazarlama Müd.
Ferda Ulutaş, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü
Dr. Fatih Akbulut, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri
Dr. Derya Çağlar, Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı
16.45-17.00 Genel Değerlendirme ve Kapanış