Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim AR-GE Proje Pazarı

Simbiyotik Yaşam Endüstriye Uyarlanıyor…

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim AR-GE Proje Pazarı

Günümüzde kaynak verimliliği gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor ve kaynak verimliliğini artırabilmek adına farklı yöntemler ve farklı yaklaşımlar sunuluyor…Bu bakış açısıyla öncelikle kaynak tüketiminin azaltılmasına ve atıkların kaynağında önlenmesine yönelik temiz üretim uygulamaları öne çıkıyor. Bunun tamamlayıcısı olarak da işletmeler arasında atık, yan ürün, enerji vb. değişimi başta olmak üzere her türlü kaynağın etkin kullanılmasını amaçlayan endüstriyel simbiyoz yaklaşımı da gelişiyor. Şüphesiz bunlar araştırmacılar için yeni bir alan ve işletmeler için de çevresel ve ekonomik fırsatlar sunuyor.Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ilgili paydaşlarıyla birlikte endüstriyel simbiyoz ve temiz üretime yönelik yürüttüğü projelerde konuyla ilgili farkındalık yaratılmasını ve uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefledi.Söz konusu projelerden biri de Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Şirketi (BTC) tarafından desteklenmekte olan “İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi”dir. Bu kapsamda ilgili proje paydaşları ile birlikte Ar-Ge çalışmalarının endüstrimizin çevresel performansının ve ekonomik rekabetçiliğinin artırılabilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu ve  Ar-Ge çalışmaları ile daha pek çok sektörde ve işletmede, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz potansiyellerinin hayata geçebileceğini gördük.

Bu amaçla Adana Sanayi Odası (ADASO), Çukurova Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğiyle, “sürdürülebilir üretim” yaklaşımını destekleyeci Ar-Ge çalışmaları yapan, yeni ürün/süreç geliştiren, sanayiye aktarmak isteyen araştırmacılar ve girişimciler ile sanayicinin biraraya getirilmesine yönelik bir Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği planlamaktayız.

Konuya ilişkin Ar-Ge projelerinizi, aşağıdaki linkte detayları yer alan “Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğimizde tarafınızdan sunulmak üzere bizlerle paylaşmanızı bekliyor, etkinlik duyurumuzu ilgili olabilecek kişi/kuruluşlarla da paylaşmanızı rica ediyoruz.

projepazari.endustriyelsimbiyoz.org

Katkılarınızla bu alanda giderek büyümekte olan işbirliği ağımızın daha da zenginleşmesini umuyoruz.

Proje Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız…

Etkinlik Takvimi:
Başvuru Formunun E-posta ile cevre@ttgv.org.tr Adresine Ulaştırılması 08-25 Şubat 2013
Proje Fikirlerinin Değerlendirilmesi 25 Şubat-01 Mart 2013
Proje Fikri Uygun Bulunanlara Geri Bildirimin Yapılması 01 Mart 2013
Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı 11 Nisan 2013
Soru ve görüşleriniz için TTGV uzmanlarından bilgi alabilirsiniz:
Ayşe Kaya DündarE-Posta: akdundar@ttgv.org.trTel: 0312 265 02 72 / 352 Evren BükülmezE-Posta: ebukulmez@ttgv.org.trTel: 0312 265 02 72 / 325